นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy & Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว / Privacy policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ “Runlover.net” นี้อธิบายวิธีการที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณผ่านวิธีการทางดิจิตัลที่หลากหลาย การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของ “Runlover.net”  บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอนโซลหรืออุปกรณ์อื่นใด (รวมกันเรียกว่า "อุปกรณ์") แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา “Runlover.net” อาจปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศใช้บนเว็บไซท์ “Runlover.net” การที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และการปรับปรุงใดๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกรวมเข้ากับและเป็นไปตาม ข้อตกลงการใช้งาน ในขณะที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายข้อปฏิบัติของเราว่าด้วยความเป็นส่วนตัว เรามีเป้าหมายในการรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน


Runlover.net ให้บริการค้นหาภาพ ของการจัดกิจกรรมหรือกีฬาทุกประเภท ครอบคลุมทั่วประเทศ ควบคุมระบบด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ให้ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ราคาสมเหตุผล แก่ผู้ใช้บริการทั้งผู้จัดงาน และผู้ร่วมงาน


การรวบรวมข้อมูล

สิ่งที่คุณให้กับเรา

เรารวบรวมข้อมูลที่คุณให้แก่เราหรืออนุญาตให้เราเข้าถึงได้ ข้อมูลอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ รูปภาพ วันเกิด ที่อยู่อีเมลและที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ เพศ รายชื่อผู้ติดต่อ ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์และข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลตำแหน่ง (GPS) ข้อมูลกิจกรรมและการทำงาน และเมื่อจำเป็น ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ

สิ่งที่เรารวบรวมจากคุณ

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับและการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เลขระบุอุปกรณ์และข้อมูลฮาร์ดแวร์ ที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์และภาษา ข้อมูลคุกกี้ ประเภทระบบ การที่คุณเปิดหรือไม่เปิดใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อเข้าถึงคุณลักษณะบางประการ เวลาการเข้าถึง URL ของเว็บไซต์ที่อ้างถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อของคุณ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของคุณกับเรา

สิ่งที่เรารวบรวมจากการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ของ และบุคคลที่สาม

เราอาจนำข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรามารวมกับข้อมูลอื่นๆ จากแหล่งต่างๆ ธุรกรรมและการสื่อสารของ “Runlover.net” ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลแพลตฟอร์มของ “Runlover.net” เมลตรง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์และแอพพลิเคชั่น หรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ของ “Runlover.net” เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวมารวมกับข้อมูลที่มีอยู่ทางสาธารณะ และข้อมูลจากบุคคลที่สามได้เช่นกัน

การใช้ข้อมูล

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

  • เปิดการใช้งานของคุณ
  • ประมวลผล พัฒนา วิเคราะห์ และบริหารจัดการการใช้งานเว็บไซท์
  • ใช้คุณสมบัติของ “Runlover.net”  เช่น การหาข้อมูล การลงทะเบียน คำสั่งซื้อและกิจกรรมอื่นๆ
  • สื่อสารกับผู้ใช้งาน ส่งข้อความการจัดการและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของ “Runlover.net”
  • สื่อสารกับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการซื้อของคุณ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้หรือบริการลูกค้า
  • จัดทำแผนการตลาด การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอการขายเฉพาะกลุ่ม การทำวิจัยตลาด

การแบ่งปันข้อมูล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่

  • ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการในเครือของ “Runlover.net”
  • เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้จัดงาน ผู้ส่งสินค้า ผู้ให้บริการรับ-ส่งอีเมล์
  • เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ประมวลผลบัตรเครดิต

ตามกฎหมายหรือเพื่อปกป้องสิทธิ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อตอบสนองต่อคำสั่งศาล เมื่อกำหนดโดยกฎหมาย เพื่อบังคับใช้นโยบายของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของผู้อื่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลเพื่อป้องกันการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ “Runlover.net”  โดยผิดกฎหมายหรือการฝ่าฝืน ข้อตกลงการใช้งาน หรือเพื่อป้องกันเราเองจากข้อเรียกร้องของบุคคลที่สาม เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลให้กับบริษัทที่ช่วยเหลือในการป้องกันการทุจริตหรือในการสืบสวนสอบสวน

การโอนธุรกิจ

ข้อมูลของคุณอาจถูกโอนให้กับบุคคลที่สามในฐานะส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางธุรกิจของเราในการขายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ “Runlover.net” หากสิ่งนี้เกิดขึ้น จะมีประกาศโดยการประกาศบนเว็บไซต์หรือการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ


การแบ่งปันทางสาธารณะ

การแบ่งปันตามค่าเริ่มต้น

เมื่อคุณเข้าร่วมหรือใช้บริการบางอย่าง คุณตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลในปริมาณเบื้องต้นทางสาธารณะ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อผู้ใช้ ตำแหน่งของเมืองและรูปประจำตัวของคุณ

การแบ่งปันที่คุณเลือก

คุณอาจเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลบางประการ เพื่อที่จะเข้าร่วมในบางคุณลักษณะ คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณและแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติม คุณยังอาจต้องเลือกที่จะแบ่งปันกิจกรรมของคุณบนแพลตฟอร์มอื่น เช่น Facebook และ Twitter โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มเหล่านั้น เนื่องจากกิจกรรม “Runlover.net” ของคุณที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มดังกล่าวจะไม่ถูกกำกับดูแลโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ “Runlover.net” อีกต่อไป

การปกป้องข้อมูล

มาตรการรักษาความปลอดภัย: เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย รวมทั้งเครื่องมือการเข้ารหัสลับและการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ เราใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยเมื่อคุณวางคำสั่งซื้อ ข้อมูลบัตรเครดิตทั้งหมดที่คุณให้มาจะถูกส่งต่อโดยผ่านเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) แล้วนำมาเข้ารหัสลับภายในฐานข้อมูลของเรา

ไม่มีการรับประกัน

อย่างไรก็ตาม “Runlover.net”  ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรือการรักษาความลับของข้อมูลที่คุณให้แก่เราได้ 100%

เครื่องมือรวบรวม

วิธีที่เรารวบรวมข้อมูล “Runlover.net” รวบรวมข้อมูลภายในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือที่จัดเก็บโดยเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ เราใช้วิธีการต่างๆ มากมายในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคุกกึ้และแท็กพิกเซล/เว็บบีคอน ("เครื่องมือรวบรวมข้อมูล")

การปิดเครื่องมือรวบรวมข้อมูล

หากคุณปิดเครื่องมือรวบรวมข้อมูลบางตัว คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงหลายคุณลักษณะที่ทำให้คุณใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งบริการและคุณลักษณะบางประการของเราอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถวางคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทางโทรศัพท์ โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่ www.Runlover.net โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของเราอาจไม่รู้จักหรือตอบสนองต่อส่วนหัว Do Not Track (DNT) จากเว็บเบราว์เซอร์ได้

การแก้ไขหรือการลบข้อมูลของคุณ

คุณสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณภายในบริการบางอย่างของ “Runlover.net” ผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลของคุณที่โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้อาจยังคงมองเห็นได้ทางสาธารณะ “Runlover.net”  อาจเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาไว้ในไฟล์สำรองข้อมูลและไฟล์เก็บถาวรของเรา