นโยบายการขอคืนเงิน

Refund Policy

สำหรับการซื้อภาพ
- ผู้ใช้งานสามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีที่ไม่ได้รับรูปภาพที่ได้ทำการชำระเงินแล้ว ตามกำหนด
- ต้องแจ้งยกเลิกเพื่อขอคืนเงินภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากชำระเงินแล้ว
- ระบบจะทำการคืนเงินให้ตามรายละเอียดการรับเงินที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

สำหรับสินค้า / ของที่ระลึก และการจัดส่งสินค้า
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

แจ้งรายละเอียด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์แอด LINE @runlover