Photo

ระบบค้นหาภาพงานวิ่งอัจฉริยะ ด้วย AI ชั้นนำระดับโลก ทำให้การค้นหาภาพงานวิ่งในระบบของ RunLover สามารถค้นหาได้ทั้งจากเบอร์วิ่ง(Bib Search) และ ค้นหาจากใบหน้า (Face Search) ได้อย่างรวดเร็ว จากการที่ RunLover เข้าไปเป็นทีมช่างภาพอย่างเป็นทางการของงานวิ่ง ทำให้สามารถวางแผนและออกแบบจุดถ่ายภาพร่วมกับผู้จัด ทำให้นักวิ่งได้รูปภาพในทุก ๆ มุมมอง พร้อมด้วยราคามิตรภาพ เพราะเรารักการวิ่งเหมือนๆกัน

ACTIVE EVENT

งานกิจกรรม

COMPLETED EVENT

งานกิจกรรมที่สิ้นสุดลงแล้ว